Previous  Next
Gemini 4
Astronaut Edward White during training for first EVA

Astronaut Edward White during training for first extravehicular activity (EVA).Catalog Date: 29 March 1965
Film Type: 4x5 BW
NASA image: S65-19501


Please support this web site:
Cafe Press Apollo Explorer Store Apollo Explorer Bookstore Make a donation

Email darren@apolloexplorer.co.uk